Compliance management/projektledelses-assistance i større EU-projekt. Varetagelse af kommunikation med project officer samt tovholder på afrapportering

Projektudvikling og sparring på fundraising strategi

Udarbejdelse af Innobooster ansøgning samt løbende screening i forhold til mulig funding af udviklingsidéer og -projekter

Projektudvikling, fundraising strategi og udarbejdelse af ansøgninger

Mima Invent ApS

Projektledelsesassistance og compliance management i GUDP-projekt