Lej en udviklingschef

I løbet af min karriere, har jeg mødt mange små- og mellemstore virksomheder, som har en størrelse, hvor man ikke nødvendigvis har de økonomiske ressourcer til at ansætte en udviklingschef, men man har samtidig masser af gode idéer til nye produkter og teknologier. De manglende ressourcer har flere konsekvenser: Der bliver ikke sat gang i den nødvendige teknologi- eller produktudvikling, som skal være med til at fremtidssikre virksomheden; de udviklingsprojekter, der bliver sat igang, bliver ikke forankret godt nok på tværs af organisationen og udbyttet af udviklingsprojekterne bliver ikke maksimeret. 

Er det en situation, I kan nikke genkendende til, så har I mulighed for at tilknytte mig som ekstern udviklingschef. Jeg kan fungere som tovholder på jeres udviklingsprojekter fra idé til gennemført projekt:  
  • Jeg er tovholder på idéudviklingsprocessen og sørger for at involvere relevante medarbejdere og samarbejdspartnere (hvis relevant)
  • Jeg involverer ledelsen i vurderingen af projektidéerne i forhold til fremtidigt forretningspotentiale og risici
  • Jeg rammesætter og strukturerer de udviklingsidéer og -projekter, som I beslutter at gå videre med
  • Jeg skaber kontakt til relevante samarbejdspartnere og videnspartnere
  • Jeg sørger for at igangsætte og implementere projektet i jeres virksomhed
  • Jeg sikrer løbende opfølgning samt afrapportering til ledelsen, både i forhold til projektbudgetter og opnåede resultater 
  • Jeg kan også vurdere, om det vil være muligt at opnå tilskud til projekterne, så I kan tage en kvalificeret beslutning om at søge eller ej
Jeg kan dermed hjælpe jer med fortsat at udvikle jeres forretning samtidig med, at I kan holde fokus på virksomhedsdrift, salg og jeres kunder.