Projektledelse

Det kan være en stor beslutning at igangsætte et udviklingsprojekt, især hvis det er et større projekt. Det er derfor vigtigt at sikre, at projektet bliver fulgt af en projektleder, som har overblikket over, om man når de definerede milepæle og at udgifterne ikke løber løbsk. Er der derudover tale om et udviklingsprojekt finansieret af danske eller EU's tilskuds-programmer, er det endnu vigtigere at sikre en stærk projektledelse. Det handler om at sikre en god styring af projektet, men også, at I som virksomhed, får optimal udnyttelse af tilskuddet. Jeg kan hjælpe jer med: 
  • Projektledelse af internt finansierede udviklingsprojekter
  • Projektledelses-assistance/compliance management af udviklingsprojekter finansieret via tilskudsprogrammer
  • Krisestyring af udviklingsprojekter med eller uden tilskudsfinansiering
Et udviklingsprojekt skal gerne ende med at være en god oplevelse - både, når det kommer til at styre projektet ift. ressourcer og udgifter, men også i forhold til teknologien og produktet. Et godt gennemført udviklingsprojekt skal gerne ende ud med et konkret resultat i form af en ny teknologi eller produkt samt læring i jeres virksomhed i forhold til fremadrettet at drive udviklingsprojekter.