Projektudvikling

Inden der tages beslutning om at igangsætte et udviklingsprojekt, er det vigtigt, at have defineret projektet tilstrækkeligt til, at I som virksomhed kan afgøre, om I har ressourcerne til at gennemføre projektet og om det vil give tilstrækkelig værdi til jeres forretning.

Denne projektudvikling er en proces, som måske er svær at prioritere i hverdagen, hvor salg, drift og kundepleje er i fokus, men det er en god investering på sigt. Jeg kan hjælpe jer med: 
  • Tovholder på intern proces omkring projektudvikling- og prioritering
  • Strukturering, rammesætning og konkretisering af jeres udviklingsprojekter i samarbejde med de relevante medarbejdere
  • Vurdering af udviklingsprojekterne på ledelsesniveau i forhold til jeres strategi og forretning
  • Identifikation af og kontakt til relevante samarbejdspartnere, som er nødvendige for projektets gennemførelse
  • Brobygning til videnspartnere såsom universiteter og GTS-institutter
Min sparring på jeres udviklingsprojekter kan hjælpe jer til at finde "hullerne i osten" og sikre jer et solidt beslutningsgrundlag, inden I vælger at sætte gang i et udviklingsprojekt.