Tilskud til produktudvikling

Det kan være, at jeres udviklingsidé eller projekt har mulighed for at opnå finansiering enten via danske tilskudsprogrammer eller EU's tilskuds-programmer. Der er mange myter og fordomme omkring det at få tilskud til sin teknologi- og produktudvikling, men jeg kan sikre, at I til- eller fravælger dette på et oplyst grundlag. Jeg har fuld indsigt i både danske og EU's tilskudsprogrammer og jeg ved, hvad det kræver at ansøge samt deltage. Jeg kan hjælpe jer med: 
 • Rammesætning af udviklingsprojekter i forhold til bl.a. forventet budget, struktur, partnere samt aktiviteter
 • Vurdering af udviklingsprojekter i forhold til relevante tilskudsprogrammer, herunder
  • Tidshorisont
  • Programfokus
  • Budgetramme
  • Regler og retningslinjer
 • Udarbejdelse af fundraising strategier
 • Koordinering af større ansøgninger
  • Udarbejdelse af plan for ansøgningsproces
  • Involvering af partnere
  • Tovholder på tekstinput, udarbejdelse af budgetter
  • Sammenskrivning og gennemlæsning
 • Brobygning til videnspartnere såsom universiteter og GTS-institutter
 • Udarbejdelse af Innobooster-ansøgninger
 • Gennemlæsning og sparring på ansøgninger 
En ansøgningsproces kan ofte ende med at blive hektisk og stressende og det kan man nok aldrig helt undgå. Men jeg kan hjælpe jer med at få overblik over hvad det kræver, samt drive processen for jer, så I får lavet en stærk ansøgning, som tager udgangspunkt i jeres behov og forretning.